Susikurkite savo „Svajonių kiemą“

Skelbiamas gražiausiai tvarkomos privačios namų aplinkos konkursas „Svajonių kiemas“

Užusienio bendruomenė tęsia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Aktyvus žmogus – stipri bendruomenė“ veiklų įgyvendinimą bei skelbia gražiausiai tvarkomos privačios namų aplinkos konkursą „Svajonių kiemas“. Šiuo konkursu siekiama skatinti Užusienio bendruomenės narius puoselėti savo namų kiemus, didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, gerinti Užusienio bendruomenės kaip aktyvios ir veiklios bendruomenės įvaizdį. Susipažinkite su konkurso nuostatais ir aktyviai dalyvaukite!

I. BENDROJI DALIS
1.1. 2016 m. Gražiausiai tvarkomos privačios namų aplinkos „Svajonių kiemas“ apžiūros – konkurso (toliau – apžiūros – konkurso) nuostatai nustato apžiūros – konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
1.2. Užusienio bendruomenė organizuoja 2016 m. apžiūrą – konkursą gražiausiai Užusienio gyvenvietėje tvarkomo kiemui – sodybai išrinkti.

II. TIKSLAI
2.1. Skatinti Užusienio gyvenvietės gyventojus puoselėti savo namų kiemų ir priskirtų teritorijų aplinkos, kraštovaizdžio tvarkymo ir gražinimo tradicijas.
2.2. Ugdyti gyventojų kūrybiškumą, grožio jausmą, poreikį gyventi švarioje ir gražioje aplinkoje.
2.3. Skatinti racionaliai, pagal nustatytus reikalavimus naudoti žemę.
2.4. Išaiškinti ir paviešinti 10 geriausiai ir gražiausiai sutvarkytų sodybų Užusienio gyvenvietėje.

III. DALYVIAI
3.1. Konkurse – apžiūroje kviečiami dalyvauti visi Užusienio gyvenvietės gyventojai.
3.2. Konkursą – apžiūrą organizuoja Užusienio bendruomenė.
3.3. bendruomenės pirmininko paskirta komisija, sodybos savininkų sutikimu, apžiūri sodybą ir pagal patvirtintus nuostatus vertina.

IV. APŽIŪROS – KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4.1. Informacija apie apžiūrą – konkursą skelbiama bendruomenės interneto svetainėje bei gyvenvietės skelbimo lentose.
4.2. Apžiūrai – konkursui vykdyti ir gražiausiai, geriausiai tvarkomiems kiemams nustatyti bendruomenės pirmininko įsakymu sudaroma apžiūros – konkurso darbo grupė.
4.3. Apžiūros – konkurso vykdymo laikas: rugpjūčio mėnesį.

V. VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI
5. Vertinimo kriterijai:
5.1. Želdynai:
5.1.1. želdynų būklė (10 balų);
5.1.2. įvairumas (10 balų);
5.1.3. vešlumas (10 balų);
5.1.4. dekoratyvumas( 10 balų);
5.1.5. vejų sutvarkymas, priežiūra (10 balų).
5.2. Pastatai:
5.2.1. pastatų išorinis sutvarkymas (10 balų);
5.2.2. racionalus namų valdos zonavimas ir išdėstymas (10 balų).
5.3. Atliekų tvarkymas:
5.3.1. Buitinių atliekų tvarkingumas (5 balai);
5.3.2. komposto talpų tvarkingumas (5 balai).
5.4 Sodybos ribų tvarkymas:
5.4.1. tvorų įrengimas ir priežiūra (5 balai);
5.4.2. kelių, takelių įrengimas ir priežiūra (5 balai);
5.4.3. namo numerio, vėliavos įrengimas ir priežiūra (5 balai).
5.5. Sodybos originalumas, išplanavimas:
5.5.1. etnografijos, mažosios architektūros elementų panaudojimas (5 balai);
5.5.2. pavėsinių, poilsio, vaikų žaidimo aikštelių, vandens baseinėlių įrengimas (10 balų).
5.6 Prioritetas – savarankiškai želdinama ir tvarkoma sodyba.
5.7 Maksimali balų suma – 110 balų.
pavėsinių, poilsio, vaikų žaidimo aikštelių, vandens baseinėlių, šulinių originalus įrengimas,
5.8. Apžiūros – konkurso darbo grupė apžiūri vietoje ir išrenka gražiausias, geriausiai tvarkomas apžiūroje – konkurse dalyvavusias gyvenvietės sodybas.
5.9. Konkurso dalyviai vertinami balų sistema. Geriausia pripažįstama daugiausia balų surinkusi sodyba. Tuo atveju, kai dvi ar daugiau sodybų surenka vienodą balų skaičių, nugalėtoją išrenka komisija balsavimu.

VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
6.1. Konkurso nugalėtojų išrenkamas ir apdovanojamas:
6.1.1. komisija atrenka10 gražiausių – tvarkingiausių sodybų;
6.1.2 atrinktų sodybų savininkams įteikiami padėkos raštai ir atminimo dovanos.

VII. KONKURSO REZULTATŲ VIEŠINIMAS
7.1. Bendruomenės valdyba rezultatus paskelbia bendruomenės interneto svetainėje, gyvenvietės skelbimo lentose bei kitais būdais.

Papildoma informacija: Romualdas Kazlauskas, tel. 869921221, el. romualdasfire@yahoo.com

About

View all posts by

Parašykite komentarą