Apie bendruomenę

Užusienio bendruomenė įregistruota 2006 m. Pagrindiniai tikslai: burti vietos gyventojus Užusienio gyvenvietės problemoms spręsti, skatinti narių pilietinį aktyvumą, atstovauti ir ginti jų interesus valdžios institucijose.

Matome žmonių problemas, suprantame jų bejėgiškumą kovojant su neteisybe, korupcija. Tik visiems kartu – bendruomenei – mums pavyko nugalėti aukštesnių instancijų užsispyrimą, neprieinamumą paprastam žmogui. Pavyko padėti žmonėms atgauti savo žemės nuosavybę, Užusienio gyvenvietėje restauravome koplytėlę, kurioje nuo senų laikų iki šių dienų vyksta gegužinės pamaldos, atkakliai kovojome ir gynėme mūsų vietovėje veikusią nedidelę pradinę mokyklą, jaunimas turi nuosavą, nuolat prižiūrimą futbolo stadioną, tradicinėmis tapo bendruomenės šventės, akcijos, konkursai, išvykos. Bendruomenės valdyba nuolat rūpinasi gyvenvietės aplinkos tvarkymu, organizuoja kasmetines talkas, sprendžia infrastruktūros gerinimo problemas. Visa tai darome tam, kad žmonės vertintų savo gimtojo krašto, miesto tradicijas, jas puoselėtų.